Bron: Elijas J. Magnier 
op ejmagnier.com 21 oktober 2019 ~~~ 

In de eerste week van oktober hebben de VS Turkije en Rusland geïnformeerd over hun voornemen zich terug te trekken uit het noordoosten van Syrië (NOS). De Turkse president Recep Tayyib Erdogan haalde een meer dan een jaar geleden opgesteld plan uit de lade: troepen naar Noordoost-Syrië sturen en de controle over steden als Manbij, Ain al-Arab en Ras al-Ayn overnemen, een 440 kilometer lang en 35 kilometer breed gebied. Het centrale commando van de VS, het Russische militaire commando en andere landen, waaronder Syrië, werden op de hoogte gebracht van de Turkse intentie om het gat op te vullen.

Turkije vind dat deze inval op Syrische grondgebied zijn nationale veiligheid dient en wil miljoenen Syrische vluchtelingen die in Turkije wonen daarnaartoe verplaatsen, samen met diegenen die uit Idlib zullen wegtrekken, zodra de bevrijding daarvan begint. Erdogan acht het noodzakelijk een veilige zone te creëren tussen de Turkse grens en dat deel van Syrië dat onder controle staat van de YPG, de Syrische tak van de PKK, een organisatie die op de terrorismelijst van de VS, Europa, de NAVO en Turkije staat.

De snelle reactie van Turkije veroorzaakte onrust in Washington, waar president Donald Trump een – door Turkije als vernederend beschouwde – brief naar zijn Turkse tegenhanger stuurde. Daarin vroeg hij hem “niet de gek uit te hangen” en te wachten met handelen. Ondertussen riep president Poetin zijn Nationale Veiligheidsraad bijeen om een bespreking te houden over de terugtrekking van de VS en het Turkse voornemen om de Amerikaanse troepen in Noordoost-Syrië te vervangen. Informatiebronnen bevestigden de voorbereidingen van de terugtrekking  van de VS. De Syrische president Bashar al-Assad werd geraadpleegd en op de hoogte gebracht van  het voornemen van de VS en Turkije.

De beleidsmakers in Syrië evalueerden de situatie: Voorlopige informatie wees op de ernst van het voornemen van de VS om zich terug te trekken, ondanks de reputatie van president Trump dat hij op het laatste moment van gedachten verandert en beslissingen wijzigt. Er werd besloten serieus rekening te houden met dat voornemen van de VS en er dienden plannen gemaakt om deze maatregel onder ogen te zien en de nodige troepen te mobiliseren die in Noordoost-Syrië ingezet konden worden.

Damascus probeerde, vóór de officiële aankondiging van het vertrek van de VS uit Noordoost-Syrië, contact op te nemen met de Syrische Koerden om hun reactie op het besluit te peilen. De YPG reageerde afwijzend. Damascus begreep dat de Koerden nog steeds hoopten op Amerikaanse, Britse en Franse interventies om de terugtrekking van Trump te beïnvloeden. De Koerdische politieke leiders waren sceptisch over de bereidheid van Trump om dit voornemen uit te voeren.

Damascus was ervan overtuigd dat de Koerden hun les niet geleerd hadden en gokten op de blijvende aanwezigheid van buitenlandse troepen – de VS, de EU (Britten, Fransen en Italianen) en Israël – die in feite hadden besloten zich terug te trekken en een einde te maken aan hun illegale aanwezigheid in Noordoost-Syrië. De Syrische autoriteiten wisten dat de Koerden de grootste verliezers zouden zijn. Maar voor de Syrische regering was het onaanvaardbaar om heel Noordoost-Syrië onder Turkse controle te laten vallen als de VS zijn troepen terugtrok.

Lees het vervolg van deze NL-vertaling,
op de website van Elijas J. Magier
ejmagnier.com 21 oktober 2019 
(de resterende tekst onder de 2e foto:
"Ankara’s beweegreden en bekommernis. . . . . ."