Bron: Elijas J. Magnier, 6 oktober 2019 ~~~

Irak heeft  sinds de Amerikaanse bezetting van het land in 2003, een speciale status vanwege zijn positionering als bondgenoot van zowel Iran als van de VS. Premier Adel Abdel Mahdi heeft zich tot nu toe beroepen op artikel 8 van de grondwet, waarbij hij heeft getracht Irak in balans te houden met alle bondgenoten en buurlanden om te voorkomen dat Mesopotamië een strijdtoneel wordt voor conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran of tussen Saudi-Arabië en Iran.

Ondanks de inspanningen van de overheden in Baghdad heeft de verslechtering van de binnenlandse economische situatie het land in een situatie gebracht die vergelijkbaar is met die van de landen in het Midden-Oosten die door de zogenaamde“Arabische Lente” werden getroffen.

De afgelopen vier dagen is gebleken dat de latente Amerikaans-Iraanse oorlog de hele regio zwaar treft. Dat is nu duidelijk zichtbaar in Irak, waar meer dan 105 mensen zijn gedood en duizenden gewonden zijn gevallen tijdens demonstraties die de hoofdstad Bagdad en zuidelijke sjiitische steden zoals Amara, Nasririyeh, Basrah, Najaf en Karbalaa hebben overspoeld. Soortgelijke demonstraties zouden kunnen uitbreken in Beiroet en andere Libanese steden, omdat de economische omstandigheden in beide landen vergelijkbaar zijn. De kritieke economische situatie in het Midden-Oosten biedt een vruchtbare voedingsbodem voor opstanden die tot algemene chaos leiden.

Onder impuls van reëel ongenoegen, zoals een gebrek aan werkgelegenheid en ernstige corruptie, werden de binnenlandse opstanden aangewakkerd door vijandige buitenlandse manipulatie met het oog op een regimewisseling. Deze inspanningen zijn in Syrië al sinds 2011 aan de gang. Bagdad is van mening dat buitenlandse en regionale landen gebruik hebben gemaakt van de gerechtvaardigde eisen van de bevolking om hun eigen agenda uit te kunnen voeren, met rampzalige gevolgen voor de landen in kwestie.

nBronnen binnen de krigen van de Iraakse premier zeiden dat “de recente demonstraties al een paar maanden geleden gepland waren. Bagdad was bezig om te proberen de situatie in het land te verlichten, vooral omdat de eisen van de bevolking legitiem zijn. De premier heeft het corrupte systeem geërfd dat zich sinds 2003 heeft ontwikkeld; honderden miljarden dollars zijn verdwenen in de zakken van corrupte politici. Bovendien heeft de oorlog tegen het terrorisme niet alleen alle middelen van het land opgebruikt, maar Irak gedwongen om miljarden dollars te lenen voor de heropbouw van de veiligheidsdiensten en andere basisvoorzieningen.

“De recente demonstraties werden verondersteld vreedzaam en legitiem te zijn omdat mensen het recht hebben om hun ontevredenheid, bezorgdheid en frustratie te uiten. De gang van zaken liet echter een ander doel zien: 16 leden van de veiligheidstroepen werden samen met tientallen burgers gedood en veel regerings- en partijgebouwen werden in brand gestoken en volledig verwoest. Dit soort gedrag heeft de echte grieven van de bevolking op een desastreuze manier de verkeerde kant opgeleid: het creëren van chaos in het land. Wie profiteert er van de chaos in Irak?”.

[………] lees verder op ejmagnier.com

Bovenstaande tekst is overgenomen (eerste helft) van een van de vele aanbevelenswaardige analyses op ejmagnier.com, 6 oktober 2019

Vergelijking met berichtgeving in de Nederlandse Media:

Ondanks de feitelijke gebeurtenissen, m.n. de massamoord door sluipschutters op zowel veiligheidstroepen als demonstranten durft, de Nederlandse staatsomroep NOS te beweren, dat deze moorden door de veiligheidstroepen van de Irakese staat zijn uitgevoerd. Het lijkt erg op haar berichtgeving over de opstanden in Syrie (2011) en Ukraine (2014), en het moge duidelijk zijn, dat er van objectieve berichtgeving door de NOS telkens geen sprake is.

De NRC loopt hierbij in de pas:
Irak: al meer dan 100 doden (op het moment van schrijven) bij de pogingen van de autoriteiten om de betogers naar huis te schieten. “