Bron: sana news, 11 april 2018

Het Russische Ministerie van Defensie benadrukte dat de gewapende terroristische groeperingen in Oost-Ghouta in de omgeving van Damascus onophoudelijk geprobeerd hebben provocaties te organiseren, waarbij het vermeende gebruik van giftige chemicaliën werd gebruikt om de Syrische troepen ervan te beschuldigen.

Eerste plaatsvervangend hoofd van de afdeling operationele operaties van de Russische generale staf luitenant-generaal Viktor Poznikhir merkte op dat de Syrische regering en het in Hmeimim gelegen Russische verzoeningscentrum deze plannen hadden blootgelegd en de internationale gemeenschap en de massamedia over hen hadden geïnformeerd:

Op 3 maart werd bijvoorbeeld in een ondergrondse tunnel in Hazrama-stad in Oost-Ghouta een werkplaats gevonden, waar militanten munitie hadden geladen met giftige chemische stoffen

Poznikhir voegde eraan toe dat de laatste poging om een ​​aanval met chemische wapens in Oost-Ghouta uit te voeren, waarschijnlijk op 7 april plaatsvond toen de beruchte White Helmets, die opereren als onderdeel van terroristische groeperingen, een chemische wapenaanval op burgers in de stad Douma hebben uitgevoerd en gefilmd:

“Op 9 april bezochten Russische militaire scheikundigen en artsen de site van de vermeende aanval met chemische wapens in Douma, inclusief het gezondheidscentrum dat getoond werd in de beelden van de White Helmets, maar vonden ze geen gevallen van blootstelling aan chemische wapens of sporen van toxische stoffen,” voegde Poznikhir eraan toe.