Bron: Ramsy Clarck op Webarchive.org 23 juni 2001 Aanklacht wegens delicten begaan door de Regering van de Verenigde Staten van Amerika Tegen het volk van Korea, 1945-2001. I. INLEIDING II. DE BESCHULDIGDE III. BASIS BEPALINGEN, WETTEN EN FUNDAMENTELE RECHTEN GESCHONDEN A. Nog vóór het Handvest van de Verenigde Naties op 24 oktober 1945 in kracht…