Bron: Prof. Dr. Klaus Buchner
klaus-buchner.eu 18 juni 2020 (DE)

Nieuwe studie: De industrie beïnvloedt de grenzen voor de bescherming van de gezondheid tegen radiostraling, waarbij de stand van de techniek wordt genegeerd.

Vandaag is een studie over ICNIRP (International Committee on Non-Ionising Radiation Protection) gepubliceerd, in opdracht van Michèle Rivasi en Prof. Klaus Buchner, twee Europarlementariërs uit respectievelijk Frankrijk en Duitsland. Het resultaat van dit verslag is een schandaal: Duitsland beweert, net als de meeste landen in de westerse wereld, dat radiostraling onschadelijk is zolang deze onder de door de ICNIRP voorgestelde grenswaarden blijft. Dit gebeurt in de overtuiging dat de ICNIRP-leden onafhankelijke wetenschappers zijn die vrij zijn van belangenconflicten. Het Rivasi-Buchner rapport bewijst echter dat ICNIRP e.V. een in München geregistreerde particuliere vereniging is. Het heeft talrijke nauwe banden met de mobiele radio-industrie: de meeste van haar leden hebben geld van de industrie geaccepteerd voor hun mobiele radio-onderzoek. De ICNIRP heeft ook “ten volle rekening gehouden” met de suggesties van de ICES in haar voorstellen voor grenswaarden. (“De ICNIRP heeft de afronding van haar conclusies uitgesteld om de aanbevelingen van de ICES volledig in overweging te nemen”). ICES is een Amerikaans-Amerikaanse organisatie, die ook puur privé is en nauw verbonden met de mobiele telefoonindustrie, met name met Motorola.

ICNIRP e.V. verblijft gratis in het federaal bureau voor stralingsbescherming. In de praktijk neemt de wetenschappelijk secretaris van het bureau ook het secretariaatswerk van ICNIRP e.V. over. Om de “onschadelijkheid” van straling aannemelijk te maken, gaat ICNIRP e.V. voorbij aan het overgrote deel van het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied, door te beweren dat kritische studies niet voldoen aan de eisen van wetenschappelijke kwaliteit.
ICNIRP e.V. doet dit zelfs als ze zijn gepubliceerd in de meest prestigieuze wetenschappelijke tijdschriften [1].

Prof. Buchner: “Dit doet denken aan de bagatellisering van asbest, waarbij ook jarenlang werd beweerd dat het onschadelijk was. De schade aan de gezondheid door radiostraling is immers al sinds 1932 onderwerp van wetenschappelijk onderzoek [2]. De regeringen van de meeste westerse landen hebben daarentegen de wetenschappelijke bevindingen genegeerd en een groep industriegerichte “wetenschappers” gevolgd. Daarbij hebben ze te weinig nagedacht over de gezondheidseffecten”. Het verslag-Rivasi-Buchner zou gevolgen moeten hebben voor de grenswaarden, de wetgeving voor de bouw van gsm-masten en dus ook voor de uitbreiding van 5G – een kwestie die het federale Constitutionele Hof binnenkort zal moeten behandelen.

Engelstalige versie van het onderzoeksrapport [PDF]


 • 1] Een voorbeeld is de zogenaamde NTP-studie in opdracht van een Amerikaanse overheidsinstantie, meer bepaald de Food and Drug Administration, die het kankerverwekkende effect van radiostraling op ratten heeft aangetoond.
  https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/tr595peerdraft.pdf
  Het is ook veelzeggend dat ICNIRP e.V. de Italiaanse controlestudie over dit onderwerp in haar verslagen helemaal niet heeft genoemd: Belpoggi, F, et al.: Verslag van de eindresultaten met betrekking tot hersen- en harttumoren in Sprague-Dawley ratten blootgesteld van prenataal leven tot de natuurlijke dood aan mobiele telefoon radiofrequentieveld representatief voor een 1,8 GHz GSM basisstation milieu-emissie, Milieuonderzoek 165, 496-503 https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.01.037.
 • 2] De eerste werken hierover zijn: Schliephake, Erwin: Resultaten van het werk op het gebied van de korte golf. Duitser. Geneeskunde. Wochenschrift 1932; 58 (32): 1235-41. zie ook:
  Schliephake, Erwin: Ultra korte golven in hun medisch-biologische toepassingen. Georg Thieme uitgeverij, Leipzig 1938.
  Schliephake, Erwin: Korte golf therapie – de medische toepassing van elektrische hoge frequenties. Fischer uitgeverij, Stuttgart 1960

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *