Bron: kawsachunnews 3 augustus 2021 ~~~

Evo Morales zet de leidende beginselen uiteen van RUNASUR, een ontluikende alliantie die zal worden gelanceerd voor de plurinationale integratie van inheemse volkeren, afro-afgeleide volkeren, vakbonden van arbeiders, territoriale organisaties en sociale bewegingen in de regio.

RUNASUR, opgericht door bewegingen, heeft tot doel de historische schuld die de volkeren hebben ten aanzien van de economische, sociale en culturele crises in te lossen. De principes zijn als volgt:

Voor een Plurinationaal Amerika

Zusters, broeders, volkeren van Abya Yala:
We ervaren meerdere crises in de wereld, het is tijd voor eenheid, om ons Plurinationale Amerika en onze identiteit op te bouwen en te smeden met waardigheid. Daarom stellen wij, vanuit het Zuiden van het continent, deze principes voor die ons pad, onze Qhapaq Ñan, leiden.

Verdedig het zelfbeschikkingsrecht van het volk. Plurinationale Amerika’s strijden tegen alle vormen van overheersing, tegen inmenging en racisme, om de zelfbeschikking en de identiteit van de volkeren te consolideren. Ons voorstel is een proces van wederopbouw en heroprichting van de staat, waarin niet het kapitaal of overmatige consumptie de prioriteit heeft, maar de mens en de natuur, waarin de regering van het volk en voor het volk is, een staat zonder discriminatie of klassen.

Versterk de democratie, de mensenrechten en de collectieve rechten. Plurinationale Amerika is de uitdrukking van pluraliteit en erkent alle democratieën die beantwoorden aan de wil en de soevereine praktijk van het volk. Wij bevorderen de volledige eerbiediging van de individuele rechten van mannen en vrouwen die ons uitgestrekte grondgebied bewonen, alsmede van de collectieve rechten van inheemse volkeren en uit Afrika stammende volkeren. Wij bevorderen de dialoog tussen de volkeren, op grond van de gemeenschappelijke beginselen die ons in staat stellen een alliantie te vormen om gezamenlijke processen uit te werken die onze stem versterken. Wij moeten van de vrijheid van meningsuiting een daad van emancipatie maken, zodat de waarheden van de volkeren tot uitdrukking kunnen worden gebracht.

Versterk de integratie tussen de volkeren. Plurinationale Amerika is de uitdrukking van de inheemse bewegingen, de verschillende sociale en arbeiderssectoren, met politiek-ideologische helderheid, beginselen en waarden die onze instrumenten van verzet en strijd zijn geweest sinds de koloniale periode. De integratie van onze volkeren is eenheid en solidariteit als een blok van strijd, verdediging en rechtvaardiging van onze historische rechten. Ons doel is de integratie van organisaties te versterken om onze eenheid te consolideren als een beweging die de bevrijding van volkeren in Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en in de wereld bevordert.

Herbevestig onze plurinationaliteit, pluriculturalisme en plurilinguïsme. Plurinationaal Amerika is eenheid in verscheidenheid, het is de ontmoeting van millenarische (*) en hedendaagse identiteiten. Wij zijn diverse volkeren; de kennis, voorouderlijke wijsheid en identiteit van onze volkeren zijn onze rijkdom. Plurinational America erkent onszelf als gelijkwaardige menselijke wezens, met dezelfde rechten en plichten.

Consolideer de anti-Imperialistische strijd. Plurinational America is het antwoord van de volkeren en sociale bewegingen, tegen alle vormen van interventionisme en inmenging. Wij verwerpen de acties van het imperialisme en het kapitalisme die economische sancties opleggen, die staatsgrepen opleggen, die fascisme en racisme bevorderen die de soevereiniteit van de volkeren bedreigen. Plurinational America verdedigt de natuurlijke hulpbronnen, de herverdeling van de rijkdom en de solidariteit tussen de volkeren. Wij verwerpen kapitalisme en consumentisme als een mislukt systeem dat ongelijkheid, dood en vernietiging veroorzaakt.

Bouw aan vrede door gerechtigheid. Plurinational America bevordert het recht van volkeren op vrede, alsmede samenwerking en solidariteit tussen staten en regio’s in de wereld. Wij verwerpen militaire interventies onder het voorwendsel van het streven naar vrede. Vrede wordt gebouwd met meer democratie en meer ontwikkeling, met basisvoorzieningen, met onderwijs, gezondheid, huisvesting, waar rijkdom wordt herverdeeld ten gunste van gelijkheid.

Bevorder “Buen Vivir”: Goed leven. Plurinational America stelt het herstel voor van Sumaq Qamaña, Sumaq Kawsay, Ivi Marey als een vorm van samenleven, welzijn en ontwikkeling, in tegenstelling tot het beter leven als enkeling. Buen Vivir streeft naar harmonie tussen de volkeren en met Moeder Aarde, waar wij allen onze rechten uitoefenen en onze plichten vervullen.

Versterk de verdediging van Moeder Aarde en haar rechten. Plurinational America bevordert de rechten van Moeder Aarde. Inheemse volkeren leven altijd in harmonie met de natuur. De mens kan zonder de natuur niet leven, de natuur kan zonder de mens misschien beter leven.

Herstel onze millenarische levensprincipes, versnel dekolonisatie en depatriarchalisatie. Plurinational America is de uitdrukking van de volkeren die de millenarische kennis van onze volkeren herstelt, herwaardeert en bevordert, vecht tegen alle opleggingen die geërfd zijn uit het koloniale tijdperk, bevordert de processen van dekolonisatie op continentaal en intercontinentaal niveau, om onze bevrijding te garanderen. Plurinational America strijdt voor de-patriarchalisering om rechtvaardigere en billijkere samenlevingen op te bouwen, waar de rechten van de vrouw volledig worden erkend, een grotere gelijkheid tussen vrouwen en mannen betekent ook een grotere ontwikkeling voor onze volkeren.

Ontwikkel een pluriform en sociaal economisch model. Plurinationale Amerika, bevordert de eerlijke verdeling van rijkdom onder de volkeren. Individueel en collectief eigendom maken deel uit van de historische constructies van onze samenlevingen, en daarom moeten wij deze erkennen en respecteren. Het uiteindelijke doel van de economie moet niet de accumulatie van kapitaal zijn, maar het welzijn en het welbevinden van de mens en Moeder Aarde.

Voor onze identiteit, voor onze waardigheid, voor de eenheid van ons volk,
JALLALLA AMERICA PLURINACIONAL!

Evo Morales Ayma


(*)Redactionele noot: Het millennialisme is de algemeen geaccepteerde opvatting dat de huidige wereldgemeenschap op de drempel staat van een belangrijke, levensveranderende gebeurtenis. (lees verder) Mogelijk is dat het begrip waar Evo aan refereert.