Bron: Ultimas Noticias 18 juni 2021 (SP)
orinocotribune 20 juni 2021 (EN) ~~~

Er is geen Venezolaanse vluchtelingencrisis, stelt een onderzoeksrapport gepubliceerd door Sures, een Venezolaanse NGO gewijd aan onderzoek en verdediging van de mensenrechten. De studie is gebaseerd op gegevens gepubliceerd door het ministerie van Economische en Sociale Zaken, die in 2019 werden bijgewerkt, evenals gegevens gepubliceerd in mei 2021 door het Coördinatieplatform Vluchtelingen en Migranten van Venezuela (R4V).

Sures publiceerde op zijn Twitter-account dat “op basis van gegevens van het Coördinatieplatform Vluchtelingen en Migranten van Venezuela (R4V), slechts 2,81% van de Venezolaanse bevolking in het buitenland de status van vluchteling heeft. Daarom is het niet mogelijk om te spreken van een ‘vluchtelingencrisis’ in Venezuela. Onze statistische analyse toont dit aan.”

De studie van Sures, getiteld A Statistical Analysis of the Alleged Refugee Crisis in Venezuela, onthult dat de overdrijving van een vermeende vluchtelingencrisis “is gebaseerd op uitsluitend politieke redenen, en in stand is gehouden door druk uitgeoefend door politieke actoren die weinig belang hebben bij het bijdragen aan een oplossing of het beheer van de omstandigheden van de menselijke bewegingen waarmee het land te maken heeft.”

Uit het onderzoek van Sures blijkt dat “het aandeel van de vluchtelingen in het aantal Venezolanen in het buitenland statistisch gezien duidelijk irrelevant is”.

Het rapport wijst erop dat “zelfs als men ervan uitgaat dat het totale aantal Venezolaanse migranten 3.648.206 bedraagt, wat de som is van alle legale ingezetenen, asielzoekers en vluchtelingen in het buitenland, volgens de cijfers van het Coördinatieplatform Vluchtelingen en Migranten van Venezuela, het percentage vluchtelingen daarvan 4,35% zou zijn.”

“Als een groter aantal in aanmerking wordt genomen, zoals 5.643.665 mensen, waarin ook de schatting van illegale of niet-geregistreerde migranten is opgenomen, dan zou het percentage vluchtelingen dalen tot 2,81%,” vervolgt het rapport.

En als we van beide cijfers “de mensen aftrekken die in Spanje bescherming genieten en die volgens de internationale wetten betreffende de vluchtelingenstatus niet als vluchtelingen kunnen worden beschouwd, krijgen we percentages van respectievelijk 2,29% en 1,48%”.

Het onderzoek van Sures is daarentegen van mening dat er een vluchtelingencrisis is in Colombia, “omdat meer dan 220 duizend Colombianen met vluchtelingenstatus worden erkend onder degenen die momenteel in haar twee buurlanden Venezuela en Ecuador verblijven, wat het aantal Venezolaanse vluchtelingen, dat in totaal minder dan 160 duizend personen bedraagt, duidelijk overtreft.”

De studie benadrukt dat “Venezuela meer vluchtelingen herbergt dan enig ander Latijns-Amerikaans en Caraïbisch land en ook dan Spanje, met als enige uitzondering Peru, waar er bijzondere redenen lijken te bestaan om de voorkeur te geven aan het tot vluchteling verklaren van expatriates, als strategie om migranten te regulariseren.

Het Sures-rapport benadrukt dat de internationale gemeenschap het verhaal van de Venezolaanse vluchtelingencrisis niet kan blijven volhouden, omdat “veel van de Venezolanen in het buitenland die ervoor zouden kunnen kiezen de vluchtelingenstatus aan te vragen, dat om de een of andere reden liever niet doen en in plaats daarvan kiezen voor andere vormen van legaal verblijf”.

Topfoto: Omslag van het Sures Statistical Analysis Report over Venezolaanse migratie. Foto: Sures.