Bron: Werkgroep Vrede met Venezuela,  
i.s.m. Handsoffvenezula-NL, 1 juli 2020 
updated 2 juli 12:00 ~~~

De VS voert zijn militaire aanwezigheid rondom Venezuela op. De bezetenheid van de regimechange-bende (Trump, Pompeo, Abrahms, Pence, Barr, Rubio, Cruz, de Pre-Chavez elite en de G4 ) voor een machtsovername wordt steeds bedreigender. Deze bende heeft Stef Blok, de Nederlandse minister van Buitenlandse zaken, in hun broekzak. Die doet sinds zijn aanstelling op 7 maart 2018 vlijtig mee aan alle agressie tegen Venezuela, al dan niet illegaal, zoals hij ook de sabotage en staatsgreep in Bolivia loyaal ondersteunde. De volksvertegenwoordiging in het Nederlandse Parlement is zwak, verdeeld en mogelijk betrokken, en laat alles zonder enige kritiek of controle gebeuren. Er waren enkele vragen van de SP, die minister Blok uitermate frustrerend onbeantwoord laat.

De voormalig koloniale ABC-eilanden, Aruba, Bonaire en Curaçao, waar de Nederlandse regering nog steeds het Buitenlandse en Militaire beleid bepaalt, worden betrokken in de oorlogsopbouw tegen de voormalig Spaanse kolonie Venezuela, die zich vrijgevochten heeft en zijn eigen onafhankelijke beleid bepaalt. Door de financieel-economische dwangmaatregelen (de zgn sancties), bedoeld om het Venezolaanse beleid te saboteren en het volk te laten creperen, is ook de situatie voor veel ABC-eilandbewoners erg verslechterd. De olieraffinaderij Isla die aan ruim 900 werknemers een inkomen verschafte, is door het opzeggen van het contract met het Venezolaanse staatsbedrijf PDVSA gesloten; elke handel met buurland Venezuela is vanwege de handelsembargo verboden – ook vis en fruit; bezoeken uit Venezuela worden belemmerd door een nieuw ingevoerde visum-verplichting. Er is nauwelijks enige compensatie geweest voor deze door neokoloniaal beleid veroorzaakte achteruitgang; de schuldige politici verschuilen zich achter een onvermijdelijke corona-lockdown. (waarvoor ook de bevolkingsgroep die werkzaam is in de toerisme-industrie, nauwelijks enige compensatie kreeg.)

Nu sinds eind mei het wurgende handelsembargo door de Iraanse Flotillas verbroken is, stuurt de VS aan op een open oorlog met Venezuela, waar Nederland (de ABC-eilanden) en de NAVO (inclusief Colombia als jongste partnerstaat) bij betrokken worden. De US-Airforce vliegt met geavanceerde verkenningsvliegtuigen vanaf de startbaan in Curaçao, op veilige afstand heen en weer langs de Venezolaanse kust, en brengt alles in kaart dat in de lucht, op zee en 200 km landinwaarts staat en beweegt. De oorlogsvloot van de US-Navy patrouilleert tot op 24 zeemijl (c.a. 40 km– volgens een persbericht van southcom.mil zelfs tot op 12 zeemijl/20km) voor de Venezolaanse kust met guided-missile destroyers, die met de strategische data van de twee verkenningsvliegtuigen en hun zeven langeafstand-kanonnen en honderden raketten en torpedo’s veel zouden kunnen vernietigen, en dus een immanente bedreiging vormen. In Colombia worden in drie trainingskampen paramilitairen getraind door huursoldaten en in vijf militaire bases wordt het Colombiaanse leger getraind door achthonderd ‘ US special forces’ (SFAB). Colombia huisvest tien legerbases van de VS en is sinds mei 2017 een NAVO-partner. In dit buurland land zijn ook Israëlische militaire trainers aanwezig.

Alles tezamen is het een veelomvattende bedreiging, agressie en inmenging in de soevereiniteit van de Bolivariaanse Republiek van Venezuela. De officiële motivatie, het bestrijden van drugstransporten, mist elke geloofwaardigheid; deze vliegtuigen en schepen, para’s en legereenheden zijn er uitsluitend voor een gewelddadige ‘regime-change’, zoals in de oorlogen tegen Irak, Libië, Syrië. De inzet van deze militaire middelen dient geen andere doel.

Wat is er gebeurd, om het zover te laten komen?

Vanaf 2017 zijn er door de VS en de EU globale financieel-economische dwangmaatregelen in de wet opgenomen, die door alle overheidsdiensten, partners en bondgenoten fanatiek internationaal gehandhaafd worden, om het Venezolaanse regeringsbeleid te saboteren, de economie van Venezuela te vernietigen, en het leven van de inwoners zo moeilijk mogelijk te maken.

Op 20 mei 2018 won Maduro de presidentsverkiezingen, maar zoals we in Venezuela, gewend zijn, en nu ook alweer zien gebeuren, werd die verkiezing geboycot door partijen die niet winnen kunnen. Vervolgens verklaarden deze partijen de verkiezingen ongeldig en creëerden geweld, gesteund door westerse regeringen, kranten, Ngo’s en het Londense bedrijf SmartMatic, dat de stemmachines leverde. Het komt uit het draaiboek voor regime-change van de VS

Op 4 augustus 2018 werd er met twee bom-geladen drones een moordaanslag op President Maduro gepleegd, tijdens een toespraak voor een grote menigte in Caracas.

Er waren vanaf 2019 drie staatsgreeppogingen, en na de erkenning door 50 landen van de zelfverklaring van staatsgreepleider Juan Guaido als interim President in januari 2019 (een de facto diplomatiek misdrijf) zijn veel Venezolaanse tegoeden en bezittingen in diezelfde landen geblokkeerd en in beslag genomen, omdat er zogenaamd geen erkende regering meer was.

Enkele recente acties van de regimechange-bende, hebben de escalatie versneld:

Op 26 maart klaagt de Amerikaanse procureur-generaal William Barr vijf Venezolaanse leiders aan, waaronder president Maduro, voor drugscriminaliteit, vraagt om hun uitlevering en zet premies van 10 tot 15 miljoen dollar op hun hoofden.

Op 1 april kondigt Trump aan dat Amerikaanse marineschepen in de Caribische zee zullen patrouilleren. Door protesten van marine personeel in verband met kwetsbaarheid voor coronavirus-besmetting heeft Southcom dit een maandje uitgesteld. Na een ‘corona-overleg’ met de Navo-top, vertrekken oorlogsschepen uit West-Europese Navo-landen naar de met belegering bedreigde regio echter wel: uit Frankrijk (3 april) uit Engeland (4 april) en twee uit Nederland (3 resp. 13 april)

Op 3 en 4 mei voeren minstens 90 huurlingen een zee- en landinvasie uit. Volgens het contract met de paramilitaire aannemer Silvercorp , getekend door o.a. Juan Guaido die hen een betaling van 212 miljoen dollar beloofde (gestolen van de Venezolaanse staat), zouden ze chaos creëren, regeringsleiders vermoorden of gevangennemen, alle instellingen w.o leger, politie en volksmilities ontmantelen, een nieuw staatsorganisatie creëren inclusief leger en veiligheidsdiensten, collectieven ontbinden en elke tegenstand vernietigen. De actie werd gefaciliteerd en voorgefinancierd door top drugscrimineel Elkin López, alias ‘Doble Rueda’ van het Los Pachencas-kartel in Colombia.

Van 24 mei tot 1 juni arriveert een Iraanse tankerflottilla, die met benzine en productiemiddelen de zeeblokkade doorbreekt. Het Nederlandse oorlogschip Karel Doorman is opvallend aanwezig en zet zijn locatie-signalering uit, hetgeen extra bedreigend was. Kort daarna kondigt de commandant van de Karel Doorman aan, dat schip en bemanning vervroegd naar Nederland terug zullen keren, en maakt de Hr.Ms Groningen in den Helder zich gereed voor het vertrek naar de belegerde regio.

Vanaf 10 juni, als de hoogste rechter van Venezuela de saboterende leiding van de kiesraad en twee hard-rechtse oppositiepartijen afzet en hun integer bewezen voorgangers terug geplaatst, wordt door tegenstanders van de Bolivariaanse Republiek de parlementsverkiezing die eind dit jaar gehouden zal worden bij voorbaat ongeldig verklaard. De VS, EU, OAS, LIMA en de G4 werken doelbewust aan een escalatie. Door het creëren van chaos rondom de verkiezingen zal weer geprobeerd worden het land in een burgeroorlog te storten. Dit bekende draaiboek is door de VS veelvuldig uitgevoerd. Ngo’s spelen daarin een grote rol.

Op 13 juni wordt Alex Saab tijdens een tussenstop op de eilanden archipel Kaap Verdie door Interpol gearresteert. Hij is als Venezolaanse diplomaat belast met de bevoorrading van CLAP, het Venezolaanse sociale voedselprogramma dat ruim 60% van alle huishouden van basisvoedsel voorziet. Zijn laatste missie betrof onderhandelingen voor Iraanse voedselleveranties, die recentelijk op 20 juni met een eerste voedsel-Flotilla gestalte kreeg.

Op 19 juni verscheen in Caribische kranten, het door Southcom selectief verspreide persbericht, waarin de inzet op Curaçao van 4 militaire vliegtuigen en personeel aangekondigd werd: Een AWACS, een JSTAR, twee stratotankers en 200 militairen. Ondanks dat het persbericht naast deze mededeling uitsluitend orwelliaanse doublespeak, dwz bedrog en feitelijke onwaarheden bevat, heeft het deze Caribische ‘nieuwsbronnen’ niet bewogen om er een letter commentaar aan te wijden.

In deze persverklaring wordt vermeld dat het gaat om “transnationale criminelen en organisaties die illegale verdovende middelen verhandelen in de regio, te ontwrichten en te verslaan”. Maar er moet sinds 26 maart, als bendelid procureur-generaal William Bar de vijf Venezolaanse leiders van drugscriminaliteit beschuldigt, rekening gehouden worden met het feit, dat hiermee in feite het met geweld “ontwrichten en te verslaan” van de Venezolaanse regering bedoeld wordt. De gevangenname van Venezolaanse regeringsleiders en overnemen c.q. opnieuw inrichten van de Venezolaanse staat lijkt de werkelijke intentie te zijn, zoals ook duidelijk werd in de openbaring van het contract met de huurlingen-contractant van Silvercorp.

Op 23 juni, vier dagen na de publiekatie van het Southcom-persbericht in Caribische kranten, bracht minister Blok middels een brief “ook namens zijn collega van defensie” de tweedekamer op de hoogte van een goedkeuring die hij en drie andere bewindsleden getekend zouden hebben, voor het gebruik van de FOL-basis op Curaçao voor deze nieuwe militaire actie. In die brief van Blok wordt de suggestie gewekt, dat het een “samenwerking op het gebied van drugsbestrijding vanuit de lucht” betreft, en de VS daarom “conform het verdrag met Nederland vooraf geen toestemming hoeven te vragen voor deze of andere uitbreidingen”. De tekst is multi-interpretabel; we komen er later op terug.

In de westelijke regio, waar vanuit Colombia, Ecuador en Peru c.a. 93% van alle cocaïne vervoerd wordt, zijn dergelijke verkenningsvluchten echter nooit uitgevoerd. Bovendien zal de inzet van de twee stratotankers niet ter ondersteuning van de twee verkenningsvliegtuigen zijn, aangezien die genoeg brandstof aan boord hebben om vanuit de basis op Curaçao heen en weer langs de Venezolaanse kust te vliegen. Voor een eventuele extra inzet van gevechtsvliegtuigen vanuit de VS, Porto Rico of Costa Rica zijn deze stratotankers daarentegen een absoluut noodzakelijke faciliteit.

Verkenningsvliegtuigen die zonder onderbreking de dichtbevolkte kuststrook controleren en in kaart brengen, en stratotankers die een luchtaanval van brandstof kunnen voorzien, kunnen zonder meer als oorlogsvoorbereidende acties en een immanente bedreiging beschouwd worden. De tweedekamer wordt hier ernstig bedrogen; de relatie met drugsbestrijding is alles behalve geloofwaardig, waardoor het gebruik van de USAF FOL-bases op Curaçao buiten ‘het verdrag met Nederland’ valt, en er wel degelijk ‘vooraf toestemming’ gevraagd had moet worden. Omdat het opgevat kan worden als (de start van) oorlogshandelingen, had ook het Parlement er vooraf zijn toestemming aan moeten geven.

De criminele regimechange-bende wil de overgave met Venezuela; een volgzame regering; repressieve anti-chavismo zuiveringen; de diefstal van olie, goud en andere mineralen; en de implementatie van een neoliberaal beleid. Een staatsgreep of overgave na een hevige oorlog, die zij voorstaan, zal vele malen gewelddadiger zijn dan die van bijvoorbeeld Chili in 1973, omdat ze moordend repressief zal afrekenen met 20 jaar sociaal chavistisch beleid, dat in een grote meerderheid van de bevolking verankerd is. De volksvertegenwoordiging in de kamer heeft iets uit te leggen, indien ze met ondersteuning hiervan vanaf de ABC-eilanden akkoord gaat, of pretendeert dat ze hierop geen invloed kan uitoefenen.

Beleid gebaseerd op leugens en bedrog

Niet alleen door de regimechange-bende in de regering van de VS wordt met leugens en bedrog beleid gevoerd. Ook door de partners in de Nederlandse regering. Hieronder volgt een opsomming van de momenten waarop minister Blok, in de twee jaar dat hij de ministerpost van Buitenlandse zaken bekleedde, het volk en haar vertegenwoordiging in de tweedekamer heeft misleid:

Misleiding: “Het waren geen vrije en onafhankelijke verkiezingen” aldus de minister op 23 mei in de tweedekamer. “Juan Guaido is de interim President van Venezuela” beweert de minister sinds januari 2019.
Dit is feitelijk onjuist en een enorme schending van de soevereiniteit van Venezuela; de VN en waarnemers gaan met niets hiervan akkoord. Dat enkele antidemocratische partijen de verkiezingen boycotten, maken deze niet ongeldig. Het is de rivaliserende, door de regimechange-bende gesteunde G4, die ook de komende verkiezingen zal boycotten. Juan Guaido, die zich op 30 januari 2019 ongekozen als ‘interim’ president uitriep, is een van hen. Het zijn de traditionele partijen die met verkiezingen geen enkele kans maken en daarom elke verkiezing saboteren. Het is diep triest dat onze minister van buitenlandse zaken in zoiets ondemocratisch meegaat.

Misleiding: De mensenrechten van Venezolanen worden door hun regering geschonden. Er is een humanitaire crisis, die sanctionering en ander ingrijpen rechtvaardigt.
Door de VS gecontroleerde organisaties als Human Right Watch (HRW), Amnesty International (AI) en de OHCHR van Michelle Bachelet kunnen dit beweren; er is echter voldoende bewijs van het tegendeel: De eenzijdige sancties van de VS en de EU schenden de mensenrechten. Bij het ICC ligt in dit verband een verwijzing.

Misleiding: De vluchtelingenstroom vanuit Venezuela, veroorzaakt door het beleid van de Maduro-regering, veroorzaakt een plaatselijk probleem in het overzeese koninkrijksdeel en noodzaakt een visumplicht.
De vluchtelingenstroom is in feite een direct gevolg van de wurgende ‘sancties’; vluchten zonder vereiste documenten is een mensenrecht; indien degenen die deze ellende veroorzaken tevens regels en handhaving creëren om hen de vluchtweg te ontnemen, is er mogelijk sprake van een opzettelijke misdaad van genocide)

Misleiding: De SoFA, een vergaande militaire overeenkomst tussen Curacao, Nederland en de VS, waardoor de Amerikaanse militairen op de ABC-eilanden boven de wet gesteld worden, is volgens minister Blok met name nodig voor hulp bij orkanen en andere humanitaire missies.
In de zuid-Caribische regio zijn echter nog nooit orkanen geweest. Die zullen er ook niet komen. Evt bijstand van de VS aan de noordelijke eilanden St. Maarten, St. Eustatius en Saba kan heel goed vanaf buurland Porta Rico, een VS-kolonie met 10 militaire bases. Zulke bijstand werd na de orkaan Irma in 2017 overigens niet geleverd)

Misleiding: De inzet in de Caribische regio van Nederland’s grootste oorlogsschip, het amfibie aanval-supportschip Hr.Ms. Karel Doorman, is nodig voor ondersteuning bij Coronabestrijding.
De Karel Doorman is inmiddels retour Nederland, mogelijk vanwege verveling en terechte onvrede bij de bemanning. Er is geen enkel geval van ondersteuning gemeld.

Misleiding: (RCGS Resolute) Door Nederlandse autoriteiten was aan Venezuela onderzoek beloofd naar de situatie rond de aanvaring van het artic cruiseschip RCGS Resolute met een Venezolaans kustbewakingschip, dat zonk. Er werd echter van ‘externe hogerhand’ bevolen dat er geen lokale inspectie plaats mocht vinden.
Het is niet zeker dat minister Blok hier de betrokken ‘externe hogerhand’ was, maar wel waarschijnlijk – de onafhankelijke rechtbank van Curacao heeft de bemanning van het schip veroordeeld en de rederij een boete van c.a. 212 miljoen euro opgelegd.

Misleiding: (Silvercorp’s huurlingen invasie) Vergelijkbaar met bovenstaande, is door Aruba beloofd om uit te zoeken of de bewering dat de huurlingen-invasie vanuit Colombia via Aruba uitgevoerd werd klopt. Dat onderzoek is er niet gekomen. (De door het Venezolaanse leger in beslag genomen Gps-data leverde echter het bewijs.) Ook hier is niet zeker, maar wel waarschijnlijk, dat Blok er een hand in heeft gehad. Het valt in ieder geval onder zijn medeverantwoordelijkheid.

Misleiding – In zijn brief van 23 juni aan de kamer: “Het Koninkrijk is gebaat bij de Amerikaanse luchtverkenningen op grond waarvan drugstransporten kunnen worden opgespoord en onderschept. Dat laatste gebeurt in een groot aantal gevallen in samenwerking met de Koninklijke Marine en de Kustwacht Caribisch gebied.”
Er worden door de marine en kustwacht veel vissers en handelaren lastiggevallen en geïntimideerd – waarvan meldingen. Maar m.b.t. onderschepte drugstransporten zijn er geen meldingen bekend, en zeker geen ‘groot aantal gevallen’.
NB: De kustwacht en Nederlandse Marine zouden op 28 februari 2020 een cocaïnetransport van 5.500kg vanuit Venezuela hebben onderschept. De persberichten stonden klaar voor verspreiding, maar de feiten en navigatiedata spraken de bewering tegen. Het is uiterst twijfelachtig of dit minstens een kern van waarheid heeft gehad.)

Misleiding – in dezelfde brief van 23 juni: Mede namens de Minister van Defensie informeer ik u hierbij over “een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit op de Forward Operating Location (FOL) faciliteit in Curaçao.”
Het contract met de VS voor het gebruik van de basis op Curaçao is uitsluitend voor counter-narcotics operaties. De minister schendt het democratische proces, dat instemming van de tweedekamer vereist, door te beweren dat het een ‘uitbreiding van de capaciteit‘ betreft terwijl het in feite een functieuitbreiding is, en confronteerde de kamer met de mededeling dat de goedkeuring door hem, zijn collega van defensie en twee anderen reeds getekend is.

Dit is een zeer ernstige zaak, want het betreft geen ‘counter-narcotics operation’, doch een duidelijke militaire bedreiging en mogelijk ook de voorbereiding en ondersteuning van een militaire aanval en invasie. De awac en fstart verkenningsvliegtuigen kunnen een gebied tot 250km ver in kaart brengen. Ze vliegen noordelijk van de ABC-eilanden van oost naar west e.v.v. en controleren daarmee het noordelijke deel van Venezuela, tot 150km diep landinwaarts, waar 80% van de Venezolanen leven en zich de meeste infrastructuur bevindt. Het verzamelen van strategisch data voor de ondersteuning van toekomstige militaire acties, zal de werkelijke functie van beide type verkenningsvliegtuigen zijn. De bedreiging – al dan niet verholen – is al strafbaar volgens internationaal recht

Herstel van vertrouwen

De ambities van minister Blok, hebben Aruba Bonaire en Curaçao feitelijk in een oorlog met Venezuela gebracht. Zowel economisch als diplomatiek en nu ook militair. Eenvoudig te doorziene leugens waren de basis voor zijn beleid.

Een door Blok veelvuldig toegepaste handelswijze om de vereiste democratische procesvoering buitenspel te zetten, is het vervormen van de situatie, zodanig dat er geen toestemming voor de beleidsverandering nodig lijkt. In dit recente geval, in zijn brief aan de kamer, wekt hij de suggestie dat de inzet van de vier militaire vliegtuigen nodig is voor de bestrijding van drugstransporten

De reden voor de tijdelijke uitbreiding van de capaciteit is een door de VS waargenomen aanzienlijke toegenomen drugssmokkel via de Caribische route richting de Verenigde Staten. Er zullen vier vliegtuigen worden geplaatst samen met ongeveer 150 bemannings- en onderhoudspersoneel, verspreid over een paar maanden.

Door deze twee zinnen onder elkaar te plaatsen, wordt de suggestie gewekt dat de vliegtuigen er voor drugsbestrijding zijn, zonder dat expliciet te hoeven zeggen. De tekst gaat verder met

Hoewel conform het verdrag de VS vooraf geen toestemming hoeven te vragen voor deze of andere uitbreidingen is het in dit geval wel gebeurd vanwege de COVID-19 maatregelen die Curaçao heeft genomen de afgelopen maanden.

Met de regering van Curaçao zijn onder meer afspraken gemaakt over het in quarantaine gaan van de bemanning bij binnenkomst.

De Amerikaanse bedreigingen en militaire escalatie hebben werkelijk niets met het onderscheppen van drugstransporten te maken en vallen dus ook niet binnen het bestaande verdrag over het gebruik van de FOL-legerbases. De inzet van deze militaire vliegtuigen vereist wel degelijk toestemming van de Nederlandse regering, en omdat het onbetwistbaar oorlogshandelingen betreft, kan de minister die toestemming alleen geven met instemming van de Staten-Generaal, d.w.z. de eerste- en tweedekamer.

Door de President van Venezuela en zijn hoogste ambtenaren aan te klagen voor handel in Cocaïne en prijzen van 10 a 15 miljoen op hun hoofden te zetten, heeft de regimechange-bende zijn beoogde plan transparant gemaakt:
Zoals met de invasie van Panama, de aanval en gewelddadige overname van de regeringsgebouwen en de gevangenname van President Noriega, in december 1989, is deze recente aanklacht voor drugsmisdrijven uitsluitend bedoeld als voorwendsel voor een agressieve machtsovername en de gevangenneming dan wel executie van het gekozen staatshoofd Maduro en andere hoge ambtenaren.

Alle oorlogen beginnen met leugens, ze worden achteraf vaak toegegeven en gedocumenteerd. Blok heeft het volk en haar vertegenwoordiging in de kamer misleid voor acceptatie van misdadig agressief beleid tegen de Bolivariaanse Republiek van Venezuela.

Omdat hij als minister van buitenlandse zaken, als geen ander op de hoogte zal zijn geweest van de plannen, kan hij zich niet achter onwetendheid (met de kennis van toen…..) verschuilen. Het zijn leugens en bedrog, bij volle bewustzijn, tegenover de volksvertegenwoordiging, en daarmee indirect tegen het volk. Alleen al in verband met zaken die Venezuela betreffen loog hij herhaaldelijk. Zijn voorganger Halbe Zijlstra moest vertrekken toen bleek dat hij een enkele keer loog. Waarom zit Blok daar nog?

Het kan niet zo zijn, dat bedrog een legitiem middel is in beleidsvoering. Wij pleiten dan ook voor het terugdraaien van de beleidsbepalingen die op basis van misleiding doorgevoerd zijn, ofwel:

  • Het ongedaan maken van Visumplicht voor Venezolaanse bezoekers,
  • De onmiddelijke verbanning van de 4 vliegtuigen en 200 militairen, en de zo spoedig mogelijke sluiting van de FOL-bases op Curaçao en Aruba, volledig, omdat de Southcom niet te vertrouwen is in wat zij ‘drugsbestrijding’ noemt,
  • Het beëindigen, dan wel niet verlengen, van de humanitaire-hub overeenkomst, omdat USAID niet te vertrouwen is in wat zij ‘humanitaire’ hulp noemen,
  • Het herstellen van diplomatie, economische samenwerking en handel tussen de ABC-eilanden en Venezuela.

Minister Blok, heeft het vertrouwen en zijn mandaat verspeeld, en zal de consequentie ervan moeten aanvaarden. Zijn uitgevoerde of voorbereide buitenlandse beleid zal herzien moeten worden.

We willen dat de Nederlandse regering de soevereiniteit van Venezuela volledig accepteert en de gekozen President Maduro diplomatieke erkenning geeft als staatshoofd van de Republiek; Luis Parra erkent als voorzitter van de nationale bijeenkomst (het parlement); Indira Maira Alfonzo Izaguirre erkent als voorzitter van de Kiesraad en de de ambassadeur in den Haag erkent als diplomatieke vertegenwoordiger en zaakgelastigde van de Republiek.

Vanuit respect voor internationale regelgeving en de soevereiniteit van staten, zal de Nederlandse staat en de bedrijven die onder haar jurisdictie vallen, zich moeten onthouden van financieel-economische sabotage door zgn sancties, en aan criminelen die sabotagedaden uitvoeren geen bescherming bieden. Strafexpedities als deze horen niet thuis in een 21eeuwse dekoloniale wereld

Comments

  1. Goed stuk, duidelijke weergave van de gang van zaken rond Venezuela voor degenen die daar nog niet zoveel van weten.

Comments are closed.