Onderstaande verklaring zou zo in de film “The Matrix” passen. De Britse regering komt hier met leugens, des-informatie en de bekende mythes, nadat ze door The Canary beschuldigd werd van medeplichtigheid aan de Militaire interventie en van de oprichting van een ‘Venezuela Reconstruction Unit’, vooruitlopend op de vernietiging van de Boliariaanse Republiek van Venezuela

Bron: Jonathan Allen, namens de Britse Regering
Voltaire netwerk 29 mei 2020

Britse verklaring van de rol van de Kroon in Venezuela

Jonathan Allen

Ik refereer aan de verklaring die de permanente vertegenwoordiger van de Venezolaanse missie bij de Verenigde Naties heeft afgelegd in de vergadering van de leden van de Veiligheidsraad om de situatie in Venezuela te bespreken op 20 mei 2020. Ik refereer verder aan de brief die op 26 mei 2020 aan uwe excellentie als huidige voorzitter van de Veiligheidsraad is gestuurd.

De bewering dat het Verenigd Koninkrijk, al dan niet via zijn Venezolaanse wederopbouwafdeling, op de hoogte was van het incident van 3 mei 2020 waarbij overgelopen Venezolaanse militaire vertegenwoordigers en onafhankelijke huurlingen per speedboot Venezuela binnenkwamen, is absoluut niet waar.

De Venezuela Reconstruction Unit in het Foreign and Commonwealth Office is in 2019 opgericht om de aanpak van het Verenigd Koninkrijk van de internationale reactie op de nijpende economische en humanitaire situatie in Venezuela te coördineren. Het Verenigd Koninkrijk is vastbesloten met internationale partners samen te werken om een vreedzaam einde te maken aan de verschrikkelijke crisis in Venezuela, en de Reconstructie-eenheid van Venezuela is een afspiegeling van die toewijding.

De eenheid heeft Venezuela tweemaal bezocht en heeft via de ambassade van het Maduro-regime in Londen een visum gekregen om de uitdagingen te begrijpen en te bepalen hoe het Verenigd Koninkrijk zou kunnen helpen. Tijdens het eerste bezoek had de Eenheid een diplomatiek engagement met het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Maduro-regime. Tijdens beide bezoeken sprak ambassadeur Andrew Soper van het Verenigd Koninkrijk in het openbaar over de eenheid en haar personeel. De rol van de eenheid werd nader toegelicht door de zaakgelastigde van het Verenigd Koninkrijk in Caracas, toen deze op 14 mei 2020 door de minister van Buitenlandse Zaken van het regime werd ontboden. De regering van het Verenigd Koninkrijk, met inbegrip van de Venezuela Reconstruction Unit, had geen voorkennis van het incident van 3 mei 2020 in Venezuela en probeerde niet de “voorkeursstatus” voor Britse bedrijven te verkrijgen in het geval van de omverwerping van Nicolás Maduro.

Wat betreft de verwijzing naar de Britse oorlogsschepen in het Caribisch gebied, heeft het Verenigd Koninkrijk een permanente maritieme aanwezigheid in de Noord-Atlantische Oceaan om de veiligheid van onze vijf overzeese gebieden in het Caribisch gebied en de bredere regio te waarborgen. De HMS MEDWAY vormt de basis voor de maritieme aanwezigheid van dit jaar, versterkt door de inzet van RFA ARGUS in april 2020 om verdere veerkracht te bieden ter voorbereiding op het jaarlijkse orkaanseizoen. Deze maritieme aanwezigheid maakt geen deel uit van een “heimelijke aanval” op Venezuela.

Met betrekking tot de brief die de Permanente Vertegenwoordiger van de Venezolaanse Missie op 26 mei 2020 aan de Veiligheidsraad heeft gestuurd, wil ik herhalen dat de Bank of England een onafhankelijke publieke organisatie is, zoals al eerder aan de Veiligheidsraad is verklaard. De regering van Hare Majesteit bemoeit zich al lang niet met privé-aangelegenheden of met eventuele geschillen die daaruit voortvloeien. Als onafhankelijke publieke organisatie is de Bank of England geen “uitvoerende tak” van de regering van het Verenigd Koninkrijk.

Wat de andere beschuldigingen betreft, heeft de regering van het Verenigd Koninkrijk de Venezolanen op geen enkele wijze de financiële middelen ontnomen om de humanitaire crisis te boven te komen. In feite behoren wij tot de belangrijkste donoren van de Verenigde Naties en andere humanitaire inspanningen in Venezuela, aangezien wij onlangs 30 miljoen dollar hebben toegezegd voor 2020-2022 om Venezuelanen in nood zowel in het land als in de regio te steunen, voortbouwend op 24 miljoen dollar aan steun van het Verenigd Koninkrijk in 2019, waarmee ook de COVID-19-responsoring wordt gesteund. We ontkennen ook de beschuldiging dat wij verantwoordelijk zijn voor het beroven van het Venezolaanse volk van voedsel en medicijnen. De enige partij die verantwoordelijk is voor het jarenlange gebrek aan voedsel, medicijnen en andere basisgoederen en mensenrechten van het Venezolaanse volk is het Maduro-regime, dat Venezuela heeft geruïneerd door zijn langdurige corruptie, incompetentie en wanbeheer.


Jonathan Allen – Diplomaat en Chef Spionageenheid. Woordvoerder van het Britse voorzitterschap van de Europese Unie in de tweede helft van 2005. Hij richtte de Britse Oorlogspropagandadienst, RICU, op naar het model van het IRD dat in 1948 tegen de Sovjets werd opgericht. Hij hield voor het MI 6 toezicht op de aanval van Burgas die ten onrechte aan Hezbollah werd toegeschreven. Hij werd directeur-generaal van de inlichtingendienst (2016-17) en is nu plaatsvervanger van de permanente vertegenwoordiger van Hare Majesteit bij de Verenigde Naties.